Designmanualen – den røde tråd

Før man taler om en designmanual, taler man først om visuel identitet. Din visuelle identitet handler om at skabe et helt og fuldkomment design med en rød tråd der forbinder alle de forskellige designelementer. For at opnå en skarp identitet, kræver det at du meget tydeligt definerer din virksomheds værdier og visioner ved eksempelvis at udarbejde en designmanual.

Hvorfor skal man så lave en designmanual, tænker du nok? Det har mange fordele at have en designmanual. Ved at være konsekvent i dit design, fremstår din virksomhed mere troværdig i dine kunders øjne. En designmanual kan være med til at forbedre din markedsføring, og deraf få et større afkast, fordi din virksomhed fremstår mere selvbevidst. Du vil endvidere også komme til at forstå din virksomhed og jeres udtryk bedre, ved at have en designmanual.

Det er muligt med en designmanual at kunne give dine projekter videre til andre, som ikke på forhånd har kendskab til din virksomheds identitet. Når man har en designmanual at referere til, kan man nemmere outsource forskellige opgaver. Det er derfor en rigtig god ide, som virksomhed, at have udarbejdet en designmanual.

Hvad indeholder en designmanual?

Logo

Det er vigtigt at vise hvordan dit logo må bruges så der ikke opstår misforståelser, hvis du videregiver din designmanual til andre, som skal producere content for dig.

Du skal vise det primære logo og hvilke andre varianter der findes af logoet, som kan bruges. Det er vigtigt at du har forskellige udgaver af dit logo til hver sit formål, eksempelvis en udgave til din hjemmeside og en anden udgave til din virksomheds visuelle kommunikation. Ydermere er det vigtigt at skrive hvad respektafstanden er mellem logoet og andre elementer, så man har klare regler for hvor tæt logoet må stå på andre elementer. Hertil hører det også at skrive hvor stort og hvor småt logoet må forekomme. Alle disse regler er med til sikre at al kommunikation, hvor dit logo indgår, er konsekvent.

Farver

Dine brandfarver og dine primærfarver er med til at sætte standarden for din virksomhed. Farver bliver associeret med følelser. Det har derfor stor betydning hvilke farver virksomheden har, da det er med til at påvirke målgruppen.

Du skal her introducere de primærfarver din virksomhed bruger, samt sekundær farver. De sekundære farver er med til at skabe liv og dynamik i din kommunikation, hvor dine primærfarver er med til at skabe kontinuitet. Dertil skal du også skrive hvilke regler der er for brugen af farverne.

Det er vigtigt ikke at have for mange brandfarver, men at begrænse sig til et antal på 3-5 farver. Alt for mange virksomheder bruger for mange farver hvilket er med til at mindske genkendeligheden for dine kunder.

Typografi

Når du vælger typografi er det en tommelfingerregel ikke at vælge mere end tre fonte. For mange fonte skaber rod og uro og bryder med virksomhedens konsistente identitet. Jo færre fonte du vælger, jo bedre.

De fonte du vælger skal stemme overens med din virksomheds identitet, i form af stil og farver. Ydermere er det vigtigt, at du vælger fonte, som har mange egenskaber og kan skrives i flere tykkelser, herunder bold og light fx, så du undgår at blive begrænset men i stedet har en masse muligheder.

Endvidere skal du vise hvornår de forskellige fonte bruges og i hvilken sammenhæng, samt hvilken størrelse og tykkelse de skal skrives i.

Billedstil

Din virksomheds billedstil er med til at afspejle brandet. Billedstil indeholder både motiv, udtryk og billedbehandling. Det skal, gennem billederne, være muligt at kommunikere det ønskede budskab, samtidig med at billederne stemmer overens med din virksomheds brandidentitet.

Det er vigtigt at du viser hvordan stilen skal være for de billeder, der bliver brugt i din virksomheds kommunikation. Der skal skrives nogle kriterier for hvilke billeder, der bliver brugt og hvordan stilen skal være – er det personlig eller upersonlig, mørk eller lys osv. Billedstilen er med til at vise hvordan din virksomhed fremstår udadtil.

Tone of Voice

Tone of voice er altafgørende for at kunne trænge igennem til dine modtagere og skabe resultater. Tone of voice er din virksomheds historie. Det er den måde din virksomhed taler og skriver på. Din tone of voice beskriver din virksomheds identitet og tager udgangspunkt i dit brand.

Mennesker taler til mennesker. Det er derfor vigtigt at skabe en personlig relation til din målgruppe. Du kan skabe denne relation ved at give dit brand en personlig og genkendelig stemme.

Tone of voice handler ikke kun om HVAD du siger, men HVORDAN du siger det. Ved at finde frem til din virksomheds tone of voice har du større mulighed for at differentiere dig på markedet. Med en stærk og god tone of voice kan du løfte dit content til et højere niveau.

Det er derfor oplagt at lave en wordbank over din virksomheds identitet, hvor du kommer med ord der beskriver din virksomhed og hvordan i udtrykker jeres budskaber i jeres kommunikation.

Vigtige huskeregler

Det er vigtigt at din virksomheds designmanual er dynamisk og er til rådighed for alle der skal bruge den. Den skal ikke kun laves som en PDF. Den skal være i et let tilgængeligt filformat, hvor man har mulighed for at finde de elementer man skal bruge. Det er derfor vigtigt at lægge din virksomheds designmanual et sted hvor det er nemt at få adgang til og alle har mulighed for at finde den nyeste udgave. Du kan med fordel placere den i Google drev.

Alle de elementer du har i din designmanual skal også placeres i en mappe online til alles rådighed. Her placerer du bl.a. din virksomheds logo, de grafiske elementer, adgang til typografier, skabeloner med mere.

Du bør også medbringe eksempler på brugen af alle dine designelementer. Det kan du vise igennem moodboards og mockups. På den måde bliver det også nemmere for dem, som skal udarbejde den visuelle kommunikation for din virksomhed, når de har noget inspiration at gå ud fra.

Dit farvekartotek skal ikke blot være afvigelser af logofarven da det giver en kedelig og ensformig udstråling. Derudover skal farvernes værdi stå i RGB, CMYK, PANTONE og hexadecimaler.

Mette Pedersen
Mette Pedersen

Grafisk Designer

Gør som +2.000 andre...

Få adgang til blogindlæg, webinars og podcast før alle andre.