Skiftet til Google Analytics 4

Som du måske har hørt, så er Google Analytics 4 (GA4) kommet for at blive. Google har nemlig annonceret, at Google Analytics UA stopper med at indsamle data fra 1. juli 2023. Dermed bliver Google Analytics 4 (GA4) din nye platform til at aflæse data på tværs af dine marketingkanaler.

Det er måske ikke gode nyheder for dig, som er bange for forandring. Men frygt ej, Google har nemlig udviklet Google Analytics 4 (GA4) med nye funktioner, som er designet til at give dig et suverænt analytisk værktøj i en tredjeparts cookieløs verden.

Du tænker måske, ”Hvornår skal jeg så opsætte Google Analytics 4 (GA4)?”. Svaret er simpelt… Det bør du gøre allerede nu! Såfremt du ikke får opsat Google Analytics 4 (GA4) inden 1. juli 2023, så vil du altså stå med et analyseværktøj uden nogen form for data. Du har nemlig ikke mulighed for at overføre data fra din eksisterende Google Analytics UA-konto. Derfor er det essentielt, at du begynder opsætningen af Google Analytics 4 (GA4) allerede nu, så du har konkret data at sammenligne med, når det eksisterende Google Analytics UA stopper med at indsamle data.

Hvorfor lukker Google Analytics UA?

Google Analytics UA er oprindeligt bygget til en generation af online dataindsamling på desktop niveau. Det vil sige, at Google Analytics UA primært er designet til at observere data fra cookies på website. I det moderne samfund, vi lever i, så er dette ikke hensigtsmæssigt, da folks online adfærd oftest bevæger sig på tværs af forskellige platforme.

Google Analytics 4 (GA4) er designet til at fungere på tværs af platforme, hvad end du anvender desktop, mobil eller apps. Det vil sige, at Google Analytics 4 (GA4) ikke udelukkende anvender cookies til deres tracking, hvorfor de kan følge brugerens adfærd på tværs af kanalerne.

Når det er sagt, så har privatlivspolitik altid været en væsentlig faktor for Google at fokusere på. Det eksisterende Google Analytics UA tilbyder forskellige muligheder for privatlivsindstillinger, men dette er ofte tilvalg. Derimod er Google Analytics 4 (GA4) udviklet til at øge fokus på privatlivsindstillinger. Dette skal sikre, at både virksomhederne, der anvender Google Analytics 4 (GA4), samt deres kunder, får den bedste oplevelse med platformen. Som bruger af Google Analytics 4 (GA4) har du betydeligt mere kontrol over den data, som bliver indsamlet, og hvordan du vil bruge den i din markedsføring.

Er Google Analytics 4 (GA4) fjerde generation af Google Analytics?

Det korte svar er nej. Mange folk er af den overbevisning at Google Analytics 4 (GA4) er fjerde generation af Google Analytics. Men dette er faktisk ikke tilfældet, da vi aldrig har haft andet end Google Analytics UA.

Den primære årsag til, at Google Analytics 4 (GA4) er navngivet med et 4-tal, skyldes muligheden i at tracke på tværs af web og apps. Det oprindelige navn for Google Analytics 4 (GA4) var nemlig

Google Analytics for webs and apps. Den oprindelige titel blev dog vurderet som værende for lang af marketingsholdet fra Google. Derfor forkortede man navnet med 4-talet, som reelt repræsenterer det funktionelle aspekt i, at Google Analytics kan måle både på web og app.

Hvad er nyt i Google Analytics 4 (GA4)

Google Analytics 4 (GA4) minder på mange måder om det eksisterende Google Analytics UA. Der er dog nogle elementer, som vi vurderer, at du bør være opmærksom på, når du begynder at anvende Google Analytics 4 (GA4).

Forskellige attributionsmodeller

En af de største forskelle på Google Analytics 4 (GA4) og Google Analytics UA er måden, hvorpå de anvender attributionsmodeller.

Som standard bruger Google Analytics UA attributionsmodellen, sidste klik. Det betyder helt konkret, at alt værdi bliver tilskrevet til det sidste touchpoint i kunderejsen. Det vil altså sige, at uanset hvor mange gange en bruger har været i kontakt med din virksomhed, så vil det altid være den sidste berøring, som får tilskrevet al værdien for konverteringen.

Google Analytics 4 (GA4) derimod anvender databaseret tilskrivning som standard attributionsmodel. Gennem denne attributionsmodel tilskriver Google Analytics 4 (GA4) værdi til alle de kanaler, som brugeren har interageret med op til, de har foretaget konverteringen. Denne attributionsmodel giver som regel et mere korrekt billede af blandt andet din marketingsindsatser, fordi værdien er baseret på den enkelte kanals faktuelle bidrag og ikke blot tilskrevet den kanal, som brugeren sidst interagerer med.

Bedre data på tværs af mobilenheder og desktop

I det moderne samfund er det helt essentielt, at vi kan tracke på tværs af apps og websites. Stort set alle større virksomheder har udviklet deres egen app, hvilket hidtil har besværliggjort det at tracke brugerens adfærd på tværs af web og app.

Med Google Analytics 4 (GA4) vil det blive betydeligt nemmere at samle data fra dine besøgendes adfærd på tværs af web og app. Det gør, at du kommer til at kigge ind i mere præcist data, som gør det nemmere at træffe korrekte strategiske beslutninger på baggrund af data.

Algoritmens mulighed for at forudsige events

Noget af det, vi mener, er virkelig interessant ved Google Analytics 4 (GA4), er algoritmens mulighed for at forudsige dine kunders adfærd. Google har nemlig annonceret, at Google Analytics 4 (GA4) vil give mulighed for at kunne forudsige events som sandsynlighed for køb. Det vil altså sige, at Google Analytics 4 (GA4) kan give dig et forecast på, hvor sandsynligt det er, at dine besøgende vil foretage et køb inden for de næste syv dage. Dette er et utroligt spændende element, som kan tale direkte ind i din marketingsstrategi for at sikre, du udnytter dine ”varme leads”.

Derudover har Google ligeledes annonceret det omvendte scenarie, omhandlende hvor sandsynligt det, er at folk ikke vil besøge dit website eller app i løbet af de næste syv dage. Dette er ligeledes et relevant aspekt at medtage i din marketingsstrategi, da det giver en indikator på, hvilket brugersegment du er ved at miste.

Disse nye muligheder kan du implementere og anvende gennem Google Analytics 4’s (GA4) nye målgrupper. Du har altså mulighed for at oprette målgrupper baseret på de personer, som er mest tilbøjelig til at foretage køb inden for de næste 7 dage.

Automatisk event tracking

Google Analytics 4 (GA4) har gjort det nemt at tracke på flere parametre end tidligere. Som standard opsætter Google Analytics 4 (GA4) nemlig tracking af nedenstående events, medmindre du fravælger det:

 1. Sidevisninger
 2. Scroll på websitet
 3. Udgående kliks
 4. Websitesøgninger
 5. Videointeraktion
 6. Fildownloads

Det betyder altså, at du ikke selv skal stå for at opsætte disse events. Derimod skal du være opmærksom på at få opsat ecommerce tracking, hvilket især gør sig gældende, hvis du er en online webshop

Vigtige indstilling at slå til i Google Analytics 4 (GA4)

Hvis du ønsker at få det maximale ud af din Google Analytics 4 (GA4) dataindsamling, så er det vigtigt, at du har valgt de rigtige indstillinger fra start. Google Analytics 4 (GA4) har nemlig en del relevante indstillinger, som du altid bør aktivere, så snart du har opsat din konto. Vi har samlet nogle af de parametre, vi vurderer som værende de vigtigste, du aktiverer fra start, for at opnå den mest effektive dataindsamling.

Dataindsamling

Når du tilvælger dataindsamling, så siger du ja til at aktivere Google Signals. Det gør, at Google får mulighed for at anvende de oplysninger, dine besøgende har giver på dit website eller i din app. Disse oplysninger bliver forbundet med Googles oplysninger fra dine besøgendes Google konto. Det betyder helt konkret, at Google kan sammenligne data og tilføre din Google Analytics (GA4) konto med yderligere data, som stammer fra dine besøgendes Google-konto.

Det gør det muligt for dig at se blandt andet geografiske placeringer, søgehistorik og YouTube-historik. Det gør altså, at du som virksomhed får betydeligt mere indsigt i dine kunders Google-data. Denne data er rigtig værdifuld til din marketingsindsat, da denne kan anvende til at segmentere nye målgrupper eller ramme folk i remarketing.

Dataopbevaring

Under dataopbevaring har du mulighed for at forlænge standardperioden for dine hændelsesdata. Normalt har Google angivet standarden for opbevaring af hændelsesdata til 2 måneder. Det vil altså sige, at efter 2 måneder, så bliver dine hændelsesdata automatisk slettet fra Google Analytics 4 (GA4).

Som regel er man altid interesseret i at bibeholde data så lang tid som overhovedet muligt. Årsagen til dette skal findes i, at mange virksomheder har en lang kunderejse og flere forskellige touchpoints, inden brugeren foretager en konvertering. Derfor er det essentielt, at vi kan bibeholde data så længe som muligt, således det ikke går tabt, inden brugeren har foretaget konverteringen.

Derfor anbefaler vi, at du ændrer denne indstilling til 14 måneder, som er det Google Analytics 4 (GA4) tillader som værende den længste periode.

Datafiltre

Herunder har du mulighed for at ekskludere IP-adresser, som du ikke finder det relevant at tracke data fra. Som standard anviser Google Analytics 4 (GA4) altid intern trafik som værende i test status. Det vil altså sige, at Google har opsat ekskludering af trafik fra den IP-adresse, som opretter Google Analytics 4 (GA4) kontoen. Google har bare ikke aktiveret denne indstilling, hvorfor status er angiver som test. Derfor bør du klikke ind og aktivere denne indstilling, hvis du ikke er interesseret i, at Google Analytics 4 (GA4) tracker interne besøgende.

Vi anbefaler altid, at du aktiverer ekskludering af intern trafik, da besøgende fra din egen virksomhed kan medvirke til at sløre det faktuelle billede af din trafik på websitet. Derudover anbefaler vi også, at du ekskluderer andre samarbejdspartneres IP-adresser, da disse ligeledes heller ikke er interessant for dig at tracke på.

Hvordan bruger jeg Google Analytics 4 (GA4)

Du kan forvente et anderledes interface med mulighed for meget mere brugertilpasning. Google har forsøgt at simplificere udtrykket i Google Analytics 4 (GA4), hvorfor du ”kun” har fem overordnede kategorier: Forside, Rapporter, Mere, Annoncering & Konfigurer.

Forside

Forsiden er lidt, som du kender det fra Google Analytics UA. Du har mulighed for at se de vigtigste parametre for din performance. Du kan hurtigt danne dig et overblik over live besøgende samt historiske data for en valgt tidsperiode.

I modsætning til Google Analytics UA så har du nu mulighed for at brugertilpasse din Google Analytics 4 (GA4) med de parametre, som du finder mest relevante. Derfor behøver du ikke at ”nøjes” med de funktioner, som Google Analytics har valgt til dig. Du kan nu helt selv bestemme, hvilke parametre som skal være standard på din forside af Google Analytics 4 (GA4).

Rapporter

Under kategorien rapporter har du mulighed for at se alt, hvad dine besøgende foretager sig på dit website. Du har mulighed for at se på tidligere besøgendes adfærd, samt en realtidsrapport over brugers adfærd, som befinder sig på dit website lige nu.

Du kan stort set finde alt under rapporter i forhold til dine besøgendes adfærd. Google har opdelt denne data i to hovedkategorier Bruger og Livscyklus.

Bruger

Under kategorien Bruger har du mulighed for at finde informationer omkring dine besøgende. Nogle af de ting, vi synes er interessante at kigge på, er data som:

 • Hvilke lande befinder dine brugere sig i, når de besøger dit website
 • Hvilke byer befinder dine brugere sig i, når de besøger dit website
 • Hvilke enheder anvender brugeren, når de besøger dit website (Mobil, desktop, tablet)
 • Hvilken internetbrowser anvender brugeren, når de besøger dit website (Chrome, Safari, Firefox)
 • Hvilket operativt styresystem anvender brugeren, når de besøger dit website (IOS, Windows, Android)

Livscyklus

Under livscyklus har du mulighed for at se specifikt, hvordan dine marketingkanaler performer. Du kan se, hvor dine konverteringer kommer fra, samt få en forståelse af hvilken marketingsindsat du bør fokusere mere på. Nogle af de parametre, vi anvender kategorien livscyklus til, er følgende:

 • Hvilke kanaler bidrager med flest konverteringer
 • Hvilke hændelser forekommer hyppigst, når brugerne besøger mit website (set video, download nyhedsbrev osv)
 • Hvilke produkter sælger bedst, samt hvilke kigger folk mest på
 • Hvor lang er livstidsværdien på mine kunder
 • Hvornår er mine kunder mest tilbøjelige til at købe

Mere – udforskninger

Herunder har du virkelig mulighed for at dykke ned i dine besøgendes adfærd. Du har mulighed for at lave din helt egen analyse fra bunden af, eller bruge en af Googles præfabrikerede udforskningsmodeler.

Nogle af dem, vi finder interessante, er Tragtudforskning og Stiudforskning. Med disse værktøjer har du mulighed for at lave en tragt, som afspejler hvorhenne, du mister dine besøgende. Et eksempel kan være købsrejsen fra brugeren kommer ind på dit website, til de reelt set foretager en konvertering. Via udforskningsmodellerne har du mulighed for at se blandt andet hvor henne i købsrejsen, dine besøgende oftest falder fra. Denne viden kan du bruge til at optimere dit website, således du kan effektivisere købsrejsen og dermed hæve konverteringsraten på dit website.

Google Analytics 4 (GA4) har et utal af muligheder inden for disse udforskningsmodeller, og husk du altid har muligheden for at modernisere disse, så de passer præcist til din virksomhed.

Annoncering

Hvis du gerne vil se dybere ned i dine forskellige trafikkanalers performance, så er annoncering stedet, du skal kigge. Herunder har du mulighed for at vælge, hvilke konverteringer du vil fokusere på, det kan eksempelvis være køb på website, tilføjet til indkøbskurv eller begyndt checkout.

Når du har valgt, hvilke konverteringer du vil fokusere på, så skal du vælge, hvilke attributionsmodel du vil bruge. Her anbefaler vi som regel databaseret, såfremt du har nok data at kigge ind i. Du vil nu få en oversigt over, hvordan de enkelte kanaler bidrager til dine konverteringer. Denne oversigt kan være meget værdifuld i din marketingsstrategi, da den kan være medvirkende til at give indblik i vigtigheden af topfunnel- og bottomfunnel-strategier.

Konfigurer

I denne kategori har du mulighed for at finde en oversigt over de valgte målgrupper, du har. Du kan oprette nye målgrupper baseret på dine besøgende adfærd. Disse målgrupper kan du anvende på tværs af dine marketingkanaler. Derudover har du også mulighed for at oprette dine konverteringshændelser, således du kan sikre dig, at Google Analytics 4 (GA4) altid tracker på de mest relevante konverteringer.

En anden smart funktion, som du kan anvende i kategorien konfigurer, er DebugView. Denne er utrolig vigtig, når du skal opsætte Google Analytics 4 (GA4), da du her har mulighed for at følge alle de hændelser, som du foretager i Google Tag Manager. Når du opsætter Google Analytics 4 (GA4) gennem Google Tag Manager, og du anvender forhåndsvisning funktionen i Google Tag Manager, så har du mulighed for at se alt, der bliver opfanget af Google Analytics 4 (GA4) gennem DebugView. Dermed kan du altid sikre dig, at alle værdier og hændelser bliver tracket korrekt i Google Analytics 4 (GA4).

Mikkel
Mikkel

Google specialist

Gør som +2.000 andre...

Få adgang til blogindlæg, webinars og podcast før alle andre.